Werkwijze

maatwerk begint met diep graven

U heeft een leer/ontwikkelvraag en vraagt TromerTrain om advies. Een goede eerste stap! Allereerst komen uw vraag en het resultaat dat u wilt bereiken uitgebreid aan de orde. Samen bepalen wij welke onderwerpen en aanpak het beste aansluiten bij uw doelstellingen voor de korte en lange termijn.

Het echte maatwerk begint met diep graven! Daarna wordt in overleg met u een programma opgezet dat naadloos aansluit bij uw doelstellingen en uw praktijksituatie.

Leren door te doen en persoonlijk te ervaren staat centraal. Korte inleidingen met theorie worden afgewisseld met veel oefenen, rollenspelen, opdrachten en bespreken van praktijksituaties van de deelnemers.