Functionerings- en beoordelingsgesprek

Uitgangspunt van deze training zijn uw eigen leerpunten. U leert te communiceren op de juiste toon, zodat u uw doelen bereikt.  U vergroot uw bewustwording en leert over het effect van uw gedrag op uw gesprekspartner.

Na inschrijving ontvangt u een intakevragenlijst waarna een telefonisch intakegesprek volgt. Hiermee maken we uw motivatie en leerdoelen duidelijk en bakenen we de onderwerpen van de training af.

De training wordt zoveel mogelijk interactief ingevuld met werkopdrachten en rollenspellen. De groep is leidraad voor de training, de trainer houdt de leerdoelen van de deelnemers scherp voor ogen en past het programma waar nodig aan. De training heeft een motiverend en praktisch karakter door aandacht voor eigen ingebrachte casussen. Bovendien krijgt u handige tools aangereikt.

Onderwerpen in de training

 • De beoordelingscyclus
 • Het beoordelingssysteem
 • Voorbereiding van het gesprek
 • Gesprekstechnieken
 • Samenvatten en Doorvragen
 • Actieve luistervaardigheden
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met weerstanden
 • Problemen herkennen en oplossen
 • Afspraken maken

Resultaat van de training

 • U kunt op effectieve wijze de gesprekken met uw medewerkers voeren
 • U heeft inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • U bent in staat het gesprek goed op te bouwen
 • U kunt de motivatie van uw medewerkers verhogen
 • U kunt beter omgaan met emoties en weerstanden tijdens de gesprekken
 • U kunt objectief uw indruk over het functioneren onderbouwen

Na afloop van deze training communiceert u helder en duidelijk, onderbouwt u uw oordeel met feiten en maakt u gedegen afspraken. U gaat goed om met weerstand en weet uw medewerkers te motiveren.

Om het geleerde in de praktijk te borgen formuleert u aan het eind van de training uw persoonlijke leerpunten. Hiermee wordt een instrument gecreëerd om , bijvoorbeeld in voortgangsgesprekken met uw leidinggevende, de persoonlijke ontwikkeling te blijven volgen.