Effectief communiceren

Uitgangspunt van deze training is dat wat u zelf belangrijk vindt in uw eigen communicatie. U leert te communiceren op de juiste toon, zodat u uw doelen bereikt. U vergroot uw bewustwording en leert over het effect van uw gedrag op uw gesprekspartner.

Na inschrijving ontvangt u een intakevragenlijst waarna een telefonisch intakegesprek volgt. Hiermee maken we uw motivatie en leerdoelen duidelijk en bakenen we  de onderwerpen van de training af.

De training wordt zoveel mogelijk interactief ingevuld met werkopdrachten en rollenspellen. De groep is leidraad voor de training, de trainer houdt de leerdoelen van de deelnemers scherp voor ogen en past het programma waar nodig aan. De training heeft een motiverend en praktisch karakter door aandacht voor eigen ingebrachte casussen. Bovendien krijgt u handige tools aangereikt.

Onderwerpen in de training

 • Waarnemen en interpreteren
 • Actieve luistervaardigheden en gespreksvaardigheden
 • Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
 • Alert zijn en afstemmen op gesprekspartners
 • Bewustwording op eigen aandeel binnen de communicatie
 • Feedback geven en ontvangen
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Omgaan met lastige situaties
 • Effectief samenwerken

Resultaat van de training

 • U luistert beter en bent alerter op de reactie van de ander
 • U heeft meer inzicht in uw manier van communiceren en die van anderen
 • U gaat beter om met lastige situaties
 • U geeft en ontvangt feedback op een zorgvuldige manier
 • U kunt zich beter inleven in de ander en werkt daardoor prettiger samen
 • U signaleert misverstanden in communicatie beter en weet deze goed aan te pakken

Na afloop van deze training is de eerste stap gemaakt in de bewustwording van communicatie, gedrag en houding en bent u in staat om het geleerde direct in te zetten.

Ook formuleert u uw persoonlijke leerpunten. Hiermee wordt een instrument gecreëerd om, bijvoorbeeld in voortgangsgesprekken met de leidinggevende, de persoonlijke ontwikkeling te blijven volgen.