Privacy verklaring

Volgens de richtlijnen van de nieuwe AVG zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons hebt gedeeld.

U hebt het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren, te (laten) verwijderen en/of te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegeven beperken.

Mail hiervoor naar Angéla Tromer: info@tromertrain.nl.