Klant- en servicegericht werken

Uitgangspunt van deze training is dat wat u zelf belangrijk vindt om te leren in uw eigen communicatie richting de klant. U leert te communiceren op de juiste toon, proactief inspelen op de wensen van de klant. Hierdoor kan elk klantcontact (ook telefoon en e-mail) klantgericht afgehandeld worden waardoor u efficiënt en klantgericht uw doelen bereikt en tevreden klanten houdt.

Na inschrijving ontvangt u een intakevragenlijst waarna een telefonisch intakegesprek volgt. Hiermee maken we uw motivatie en leerdoelen duidelijk en bakenen we  de onderwerpen van de training af.

De training wordt zoveel mogelijk interactief ingevuld met werkopdrachten en rollenspellen. De groep is leidraad voor de training, de trainer houdt de leerdoelen van de deelnemers scherp voor ogen en past het programma waar nodig aan. De training heeft een motiverend en praktisch karakter door aandacht voor eigen ingebrachte casussen. Bovendien krijgt u handige tools aangereikt.

Onderwerpen in de training:

 • De klant centraal stellen in het denken en handelen
 • Inleven in de wens van de klant en pro-actief handelen
 • Waarnemen en interpreteren
 • Actieve luistervaardigheden en gespreksvaardigheden
 • Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
 • Alert zijn en afstemmen op gesprekspartners
 • Bewustwording op eigen aandeel binnen de communicatie
 • Feedback geven en ontvangen
 • Signaleren van kansen, bepalen van gespreksdoelen
 • Regie houden over het gesprek en de klant in zijn waarde laten

Resultaat van de training:

 • U luistert beter en bent alerter op de reactie van de ander
 • U bent meer bewust van uw eigen gedrag en het effect daarvan op de klant
 • U gaat beter om met lastige situaties
 • U geeft en ontvangt feedback op een zorgvuldige manier
 • U kunt zich beter inleven in de ander en werkt daardoor prettiger samen
 • U bent meer bewust van uw eigen commerciële houding en communicatie

Na afloop van deze training is de eerste stap gemaakt in de bewustwording van communicatie, gedrag en houding en bent u in staat om het geleerde direct in te zetten.

Ook formuleert u uw persoonlijke leerpunten. Hiermee wordt een instrument gecreëerd om , bijvoorbeeld in voortgangsgesprekken met de leidinggevende, de persoonlijke ontwikkeling te blijven volgen.

 
training op maat

training op maat

TromerTrain traint
medewerkers op gedrag
en vaardigheden.
Mogelijke onderwerpen:
communicatie – commercie –
persoonlijke ontwikkeling –
management

Lees verder…

outplacement

outplacement

TromerTrain begeleidt medewerkers die van loopbaan willen veranderen of móeten veranderen als gevolg van bijvoorbeeld een reorganisatie of arbeidsconflict.

Lees verder…

coaching

coaching

TromerTrain coacht medewerkers die op welke manier dan ook vastlopen in hun werk of onderdelen daarvan.

Lees verder…