Vergadertechnieken

Vergaderingen duren vaak onnodig lang. We houden ons zelden aan de agendapunten. Notulen en of voorbereidingen worden niet gelezen of gedaan, besluiten zijn vaak al genomen. Binnen organisaties wordt het steeds belangrijker dat er efficiënter met tijd omgegaan wordt. De duur van vergaderingen en het effect ervan kan duidelijk beter.

In zes stappen naar een succesvolle vergadering!

Na inschrijving ontvangt u een intakevragenlijst waarna een telefonisch intakegesprek volgt. Hiermee maken we uw motivatie en leerdoelen duidelijk en bakenen we  de onderwerpen van de training af.

De training wordt zoveel mogelijk interactief ingevuld met werkopdrachten en rollenspellen. De groep is leidraad voor de training, de trainer houdt de leerdoelen van de deelnemers scherp voor ogen en past het programma waar nodig aan. De training heeft een motiverend en praktisch karakter door aandacht voor eigen ingebrachte casussen. Bovendien krijgt u handige tools aangereikt.

Onderwerpen in de training

 • U krijgt inzicht in verschillende soorten vergadertechnieken
 • U leert de structuur te beheersen van een succesvolle vergadering
 • U leert de agendapunten op een kritische manier te bekijken
 • U krijgt inzicht in de besluitvormingsprocessen
 • U leert efficiënter te communiceren
 • U wordt meer bewust van uw eigen gedrag en het effect daarvan op de ander
 • U geeft en ontvangt feedback op een zorgvuldige manier
 • U leert duidelijke afspraken te maken en te bewaken

Resultaat van de training

 • Aanleiding voor een vergadering
 • Analyseren van agendapunten
 • Kiezen van vergadermethodes
 • Afspreken van procedures
 • Het besluitvormingsproces
 • Feedback geven en ontvangen
 • Het maken van duidelijke afspraken

Na afloop van deze training is de eerste stap gemaakt in de bewustwording en de verbetering in vaardigheden van uw vergadertechnieken en bent u in staat om het geleerde direct in te zetten.

Ook formuleert u uw persoonlijke leerpunten. Hiermee wordt een instrument gecreëerd om , bijvoorbeeld in voortgangsgesprekken met de leidinggevende, de persoonlijke ontwikkeling te blijven volgen.