Persoonlijke Effectiviteit

De training is geschikt voor iedereen die zichzelf de spiegel wil voorhouden voor wat betreft zijn/haar eigen communicatie en gedrag naar collega’s en klanten. Na afloop van de training zijn de deelnemers beter in staat om hun eigen valkuilen en vaardigheden sneller te herkennen en te onderkennen.

Wordt het duidelijk waarom zij die dingen doen, zoals ze die doen. Bovendien krijgen de deelnemers alternatieven aangereikt om hun communicatie en gedrag aan te passen waardoor zij meer grip krijgen op situaties die anders lopen dan gewenst.

Na inschrijving ontvangt u een intakevragenlijst waarna een telefonisch intakegesprek volgt. Hiermee maken we uw motivatie en leerdoelen duidelijk en bakenen we  de onderwerpen van de training af.

De training wordt zoveel mogelijk interactief ingevuld met werkopdrachten en rollenspellen. De groep is leidraad voor de training, de trainer houdt de leerdoelen van de deelnemers scherp voor ogen en past het programma waar nodig aan. De training heeft een motiverend en praktisch karakter door aandacht voor eigen ingebrachte casussen. Bovendien krijgt u handige tools aangereikt.

Onderwerpen in de training

 • U gaat zelf aan de slag met uw eigen leerpunten en aan de hand van uw eigen input zal er in meerdere of mindere mate gebruik gemaakt worden van onderstaande thema’s:
 • Communicatie en Gedrag in het algemeen
 • Transactionele Analyse
 • Kernkwaliteiten
 • Rationele Emotieve Analyse
 • Gedragsmodellen van Leary
 • Feedback geven en ontvangen

Resultaat van de training

 • U luistert beter en bent alerter op de reactie van de ander
 • U heeft meer inzicht in uw eigen manier van communiceren en gedragsrepertoire en herkent  die van anderen
 • U gaat beter om met lastige situaties
 • U geeft en ontvangt feedback op een zorgvuldige manier
 • U kunt zich beter inleven in de ander en werkt daardoor prettiger samen
 • U kunt op adequate wijze voor uzelf en uw eigen mening opkomen
 • U signaleert misverstanden in communicatie beter en weet deze goed aan te pakken

Na afloop van deze training is de eerste stap gemaakt in de bewustwording van uw eigen communicatie en gedrag en heeft u handvatten aangereikt gekregen om in situaties waar storingen optreden, u zich ervan bewust bent wat er gebeurt en weet wat u eraan kunt verbeteren.

Ook formuleert u uw persoonlijke leerpunten. Hiermee wordt een instrument gecreëerd om , bijvoorbeeld in voortgangsgesprekken met de leidinggevende, de persoonlijke ontwikkeling te blijven volgen.