Lastige gesprekken in goede banen leiden

Tijdens deze praktische opleiding leer je op een constructieve en inspirerende manier moeilijke gesprekken te leiden. Zodat het niet escaleert, maar je samen op zoek kunt gaan naar de beste oplossing.

Gecertificeerd door het schoolleidersregister én het lerarenregister.

Interactief programma

Wij nemen je mee in een uitdagend en interactief programma van 12 dagdelen vol oefeningen en reflecties op jouw dagelijkse praktijk.  Stapsgewijs krijg je inzicht in jouw eigen blinde vlekken en leer je effectief omgaan met alle obstakels die je in lastige gesprekken kunt tegenkomen.

Thema’s die tijdens deze opleiding aan bod komen zijn (o.a.):

 • Vragen stellen en beantwoorden
 • Jouw mindset en het effect hiervan op anderen
 • Progressiegerichte gesprekken voeren
 • Omgaan met polariteiten en verschillen
 • Situationeel leiderschap
 • Kernkwaliteiten herkennen en inzetten
 • Leiden en geleid worden

Praktische werkwijze

In 7 modules werk je stapsgewijs vanuit ‘ik’ toe naar ‘de omgeving’: eerst sta jij en staat jouw handelen centraal en daarna de context waarin je werkt (collega’s, leerkrachten, ouders, leerlingen, bestuur, maatschappij en overheid).

Je krijgt nieuwe inzichten en oefent effectief gedrag door middel van reconstructies, ervaringsuitwisseling, gerichte werkopdrachten en constructieve feedback. Gedurende het programma krijg je handvatten om jouw leerervaring te implementeren in jouw eigen praktijk.

De inhoud van deze opleiding is gebaseerd op bewezen theorieën en wetenschappelijke modellen over persoonlijk leiderschap, communicatie, gedrag en gespreksvaardigheden.

Vooraf inventariseren we de leerdoelen van alle deelnemers om tot een optimale groepssamenstelling te komen en stemmen we af of deze opleiding aansluit bij jouw leerwensen.

Jouw leerdoelen en resultaat

Na het volgen van dit programma heb jij jouw wijze van communiceren verder verfijnd. Je bent duidelijk en komt tot de kern, zonder té direct of té confronterend te zijn. Je weet hoe je een verwijtende sfeer voorkomt en schiet zelf niet meer in de verdediging. Je gaat de dialoog aan in plaats van de discussie. Je weet jouw gesprekspartner te motiveren om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Je hebt jezelf beter leren kennen - je sterke en minder sterke competenties, persoonlijkheidskenmerken, overtuigingen - en kunt deze zelfkennis effectief inzetten in jouw praktijk als schoolleider. Je durft jezelf kritische vragen te stellen:

 • Vanuit welke mindset zit jij aan tafel en hoe beïnvloedt dat jouw gesprekspartner?
 • Hoe motiveer je zonder dwingend te zijn?
 • Hoe zorg je voor verbinding, zodat iedereen aan tafel zich betrokken voelt en begrijpt wat je bedoelt en verwacht?
 • Hoe vermijd je belemmerende vooroordelen en maak je het jezelf makkelijker om je doel te bereiken?
 • Hoe maak je gebruik van elkaars verschillen en werk je effectief samen?