coaching

ik kan Meer, ik kan Beter

TromerTrain coacht medewerkers die op welke manier dan ook vastlopen in hun werk of onderdelen daarvan. De coaching richt zich specifiek op de werksituatie: hoe staat de medewerker in het werk, welke belemmeringen staan optimaal functioneren in de weg en hoe zijn die blokkades weg te nemen of te hanteren. De aanpak, diepgang en looptijd van een coachingstraject verschilt per kandidaat.

Uw medewerker wordt zich tijdens het individuele coachingstraject bewust van hetgeen zijn of haar talenten blokkeert. Dat kan bijvoorbeeld een bepaald gedragspatroon zijn of het missen van bepaalde vaardigheden. Met behulp van gesprekken, feedback, theorie, cases en rollenspelen ontwikkelt de kandidaat de noodzakelijke competenties en leert persoonlijke belemmeringen te hanteren.

 
training op maat

training op maat

TromerTrain traint
medewerkers op gedrag
en vaardigheden.
Mogelijke onderwerpen:
communicatie – commercie –
persoonlijke ontwikkeling –
management

Lees verder…

outplacement

outplacement

TromerTrain begeleidt medewerkers die van loopbaan willen veranderen of móeten veranderen als gevolg van bijvoorbeeld een reorganisatie of arbeidsconflict.

Lees verder…

coaching

coaching

TromerTrain coacht medewerkers die op welke manier dan ook vastlopen in hun werk of onderdelen daarvan.

Lees verder…